Astrokartografia

Najprościej mówiąc, astrokartografia pozwala na ustalenie miejsca na kuli ziemskiej, które będzie nam sprzyjało i będziemy się tam dobrze czuli.
Dzięki tej technice można sprawdzić czy dane miejsce nadaje się dla nas do zamieszkania na stałe – czy będziemy mieli w tym miejscu możliwość rozwoju naszych talentów, czy będziemy czuli się tam bezpieczni czy też będzie to miejsce, mimo naszych wielkich wyobrażeń, z którego czym prędzej będziemy chcieli wyjechać. Odnosi się ta technika zarówno do przeprowadzek jak i do podróży turystycznych.

Co uzyskasz dzięki astrokartografii

  • Zestawienie trzech miejsc na świecie które są najbardziej korzystne zarówno do osiedlenia się na stałe, tymczasowo lub jako cel podróży zagranicznej.
  • Charakterystykę tych miejsc w odniesieniu do naszego horoskopu urodzeniowego – jakie niosą one potencjały, możliwości.