Horoskop prognostyczny

Świat, który nas otacza jest odbiciem naszego wnętrza. To, jak ten świat będzie wyglądał w przyszłości i jak my się w nim będziemy czuli, zależy w dużej mierze od nas samych. Astrologia nie jest nauką deterministyczną, wskazuje ona na pewne okoliczności, które w wyniku naszych przeszłych działań mogą, ale nie muszą wydarzyć się w naszym życiu. Pozwala ona dość precyzyjnie rozpoznać czas, kiedy dane zdarzenie zaistnieje. Prognoza pozwala przygotować się, zabezpieczyć, często zminimalizować straty, jednak najlepiej traktować ją jako informację, kiedy jest właściwy moment do podejmowania określonych decyzji, tak by nasze działania nie natrafiały na opór otoczenia.
Prognozę powinno się stawiać w odniesieniu do horoskopu urodzeniowego, tak więc niezbędna jest znajomość godziny urodzenia, najlepiej z dokładnością do 15 minut; można ją uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego. Niezbędne są również dzień i miejsce urodzenia.